Publicerad 25 januari 2023

En ny mervärdesskattelag föreslås

Regeringen föreslår en ny moderniserad momslag

Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande lagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lätt att tillämpa. Lagen får en ny struktur, ett modernare språk samt anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

Ny mervärdesskattelag, regeringen.

Mer information om den nya föreslagna momslagen på SKR:s Momsdagar i maj 2023.

Momsdagar maj 2023

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.