Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Vad gäller kring radering av personuppgifter?

Om det inte längre finns något syfte/ändamål för att hantera personuppgiften bör du radera den. Det finns två sätt att ta bort personuppgifter. Du kan antingen avidentifiera eller förstöra uppgifterna:

Avidentifiera

Att avidentifiera personuppgifterna innebär att du avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att uppgifterna inte längre går att kopplas samman med en fysisk person.

Förstöra

Att förstöra personuppgifterna innebär att du ser till att de inte går att återskapas. Det är viktigt att du vet och förstår vad som krävs rent tekniskt för att uppgifterna verkligen ska förstöras. Det är till exempel inte tillräckligt att radera filen med personuppgifterna då filen exempelvis kan ligga kvar i datorns "papperskorg".

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset