Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Vad är en känslig personuppgift?

En känslig personuppgifter kan vara: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Känsliga personuppgifter och behandling av sådana uppgifter är föremål för strängare regler eftersom det leder till större konsekvenser om de hanteras fel.

Nytt är att även biometriska data (exempelvis fingeravtryck, iris eller röst) numera är en känslig personuppgift.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset