Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Någon vill bli raderad – hur gör jag?

Eftersom du jobbar inom offentlig verksamhet gäller inte alltid raderingsprincipen och det räcker att du följer dessa steg:

  1. Läs igenom din organisation riktlinjer kring radering. Riktlinjerna bör stå exempelvis på webben annars fråga din chef.
  2. Lämna in önskemålet till samordnaren/koordinatorn, förslagsvis genom att fylla i en digital blankett.
  3. Samordnaren/koordinatorn tar emot önskemål, följer upp och återkopplar till medborgaren samt återkommer till dig om du ska radera uppgiften.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset