Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Någon begär ut registerutdrag – vad gör jag?

Alla har rätt att begära ut vad som finns registrerat om hen. Det kallas att man begär ut ett registerutdrag. Att få ut registerutdrag ska vara kostnadsfritt men om den registrerade återkommer, och därmed så att säga missbrukar sin exklusiva rätt, får den personuppgiftsansvarige ta ut en kostnad.

Så här hanterar du begäran om registerutdrag:

  1. Följ din organisations riktlinjer kring registerutdrag. Riktlinjerna bör stå exempelvis på webben annars fråga din chef.
  2. Lämna in önskemålet till samordnaren/koordinatorn, förslagsvis genom att fylla i en digital blankett. Detta bör ske så snabbt som möjligt!
  3. Samordnaren/koordinatorn tar emot önskemålet och återkopplar till den registerade.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset