Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Jag upptäcker en felaktig behandling – vad gör jag?

Märker du att organisationen behandlar en personuppgift ovarsamt eller felaktigt måste du anmäla det!

Detta gör du genom att kontakta samordnaren/koordinatorn enligt din organisations rutiner (bör finnas på webben annars fråga din chef). Samordnaren/koordinatorn tar sedan ärendet vidare och återkopplar till de som är berörda.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset