Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Jag upptäcker en felaktig behandling – vad gör jag?

Märker du att organisationen behandlar en personuppgift ovarsamt eller felaktigt måste du anmäla det!

Detta gör du genom att kontakta samordnaren/koordinatorn enligt din organisations rutiner (bör finnas på webben annars fråga din chef). Samordnaren/koordinatorn tar sedan ärendet vidare och återkopplar till de som är berörda.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset