Publicerad 31 mars 2021

Vad mer behöver jag veta?

Nu kan du grunderna i den nya dataskyddsförordningen och vad du bör agera på. Men här kommer även råd och tips på hur du bör tänka och göra i olika situationer.

 • En personuppgift är mer än vad du tror

  En personuppgift är: "All slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet."

  Exempel på personuppgifter

  • personnamn
  • nummer
  • bild
  • röstinspelning
  • e-postadress
  • IP-nummer
 • Hur vet jag när jag får behandla/hantera en personuppgift?

  Om dessa steg efterföljs får du behandla personuppgifter:

  • Det är nödvändigt att samla in personuppgifterna.
  • Det finns ett syfte/ändamål med personuppgifterna.
  • Syftet eller ändamålet med personuppgifterna får inte ändras
  • Du får inte spara personuppgifterna längre än nödvändigt.
  • Du måste kunna visa upp att dessa principerna följs

  Din organisation ska ha rutiner på hur du ska behandla/hantera personuppgifter och dessa rutiner måste du följa.

  Begreppet "behandling" innefattar:

  • insamling och registrering
  • organisering, strukturering och lagring
  • bearbetning och ändring
  • framtagning och läsning
  • användning och utlämning
  • justering och sammanförande
  • begränsning, radering och förstöring
 • Vad är en känslig personuppgift?

  En känslig personuppgifter kan vara: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

  Känsliga personuppgifter och behandling av sådana uppgifter är föremål för strängare regler eftersom det leder till större konsekvenser om de hanteras fel.

  Nytt är att även biometriska data (exempelvis fingeravtryck, iris eller röst) numera är en känslig personuppgift.

 • Får jag behandla en känslig personuppgift?

  Huvudregeln för behandling av känsliga personuppgifter är att det är förbjudet att behandla dessa.

  Det finns dock undantag från förbudet, vilket omfattar mycket av den behandling som utförs av offentliga myndigheter.

 • Jag ska behandla en ny personuppgift – vad gör jag?

  1. Får du behandla personuppgiften (se fråga 2: Hur vet jag när jag får behandla/hantera en personuppgift?)
  2. Kontakta din organisations samordnare/koordinator och berätta att du kommer behandla nya personuppgifter och fråga efter klartecken enligt din organisations riktlinjer.
 • Vad gäller kring radering av personuppgifter?

  Om det inte längre finns något syfte/ändamål för att hantera personuppgiften bör du radera den. Det finns två sätt att ta bort personuppgifter. Du kan antingen avidentifiera eller förstöra uppgifterna:

  Avidentifiera

  Att avidentifiera personuppgifterna innebär att du avlägsnar alla identifieringsmöjligheter så att uppgifterna inte längre går att kopplas samman med en fysisk person.

  Förstöra

  Att förstöra personuppgifterna innebär att du ser till att de inte går att återskapas. Det är viktigt att du vet och förstår vad som krävs rent tekniskt för att uppgifterna verkligen ska förstöras. Det är till exempel inte tillräckligt att radera filen med personuppgifterna då filen exempelvis kan ligga kvar i datorns "papperskorg".

 • Någon vill bli raderad – hur gör jag?

  Eftersom du jobbar inom offentlig verksamhet gäller inte alltid raderingsprincipen och det räcker att du följer dessa steg:

  1. Läs igenom din organisation riktlinjer kring radering. Riktlinjerna bör stå exempelvis på webben annars fråga din chef.
  2. Lämna in önskemålet till samordnaren/koordinatorn, förslagsvis genom att fylla i en digital blankett.
  3. Samordnaren/koordinatorn tar emot önskemål, följer upp och återkopplar till medborgaren samt återkommer till dig om du ska radera uppgiften.
 • Någon begär ut registerutdrag – vad gör jag?

  Alla har rätt att begära ut vad som finns registrerat om hen. Det kallas att man begär ut ett registerutdrag. Att få ut registerutdrag ska vara kostnadsfritt men om den registrerade återkommer, och därmed så att säga missbrukar sin exklusiva rätt, får den personuppgiftsansvarige ta ut en kostnad.

  Så här hanterar du begäran om registerutdrag:

  1. Följ din organisations riktlinjer kring registerutdrag. Riktlinjerna bör stå exempelvis på webben annars fråga din chef.
  2. Lämna in önskemålet till samordnaren/koordinatorn, förslagsvis genom att fylla i en digital blankett. Detta bör ske så snabbt som möjligt!
  3. Samordnaren/koordinatorn tar emot önskemålet och återkopplar till den registerade.
 • Jag upptäcker en felaktig behandling – vad gör jag?

  Märker du att organisationen behandlar en personuppgift ovarsamt eller felaktigt måste du anmäla det!

  Detta gör du genom att kontakta samordnaren/koordinatorn enligt din organisations rutiner (bör finnas på webben annars fråga din chef). Samordnaren/koordinatorn tar sedan ärendet vidare och återkopplar till de som är berörda.

Informationsansvarig

 • Pål Resare
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset