Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Kan vi publicera bilder och filmer med stöd av utgivningsbevis?

Fråga

Kan man publicera bilder/filmer på exempelvis kommunens hemsida med stöd i undantaget journalistiskt ändamål? Exempelvis bevakning av större händelser i kommunen där samtycken skulle vara omöjligt att samla in, men det allmänna intresset är stort?

Svar

Inte hur som helst. För att en publicering på myndighetens webbplats ska falla under något undantag krävs så kallat frivilligt utgivningsbevis. Det finns nackdelar med det och Datainspektionen har ifrågasatt lagligheten av att myndigheter gör så, men det finns möjlighet för en myndighet att skaffa frivilligt utgivningsbevis hos myndigheten för radio, tv och media.

Notera att utgivningsbevis för tidning och utgivningsbevis för databas är två olika saker, och vill man ha utgivningsbevis för båda krävs två ansökningar.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR