Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Kan texter som är journalistiskt skrivna gå under tryckfrihetsförordningen?

Fråga

Jag har en fråga kring att publicera en artikel i en kommuntidning respektive på en webbplats. Jag blir inte riktigt klok på om det man gör på webben faller under tryckfrihetsförordningen om det skrivs som en journalistisk text fast i ett vanligt inlägg på webbplatsen med tillhörande bild?

Svar

Det finns två undantag här. Dels det som gäller frivilligt utgivningsbevis för en webbplats eller del därav. Där finns det oklarheter kring myndigheters möjligheter att använda dessa, även om det förekommer även kommuner som har utgivningsbevis hos Radio- och tv-verket.

Dels finns ett undantag som gäller behandling för så kallat journalistiskt ändamål. Det är oklart om en myndighet kan åberopa detta undantag när det gäller publicering av artiklar och redaktionellt material på en webbplats. Jag skulle inte åberopa detta undantag om jag var myndighet. Har man inte frivilligt utgivningsbevis så rekommenderar jag samtycke som huvudregel.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR