Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Publicering av personuppgifter i tryckt material

Fråga

Vad gäller för publicering av personuppgifter i tryckt material? Exempel bilder i en årsredovisning eller broschyr som inte ligger på webben.

Svar

I detta fall bör det omfattas av undantaget för tryckfrihet och yttrandefrihet, det vill säga det omfattas inte av PuL eller dataskyddsförordningen.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR