Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Måste vi ha samtycke för inköpta bilder?

För inköpta bilder rekommenderas modellavtal.

Antingen har ni köpt bilden direkt av en modell och då ska ett modellavtal upprättas mellan er och modellen. SKR har tagit fram en mall för modellavtal.

Mall för modellavtal (Word) Word, 25 kB.

Alternativt har ni köpt bilden av en bildbyrå. Då ska ett avtal upprättas mellan er och bildbyrån och bildbyrån säkerställer att modellavtal finns upprättat mellan dem och modellen.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR