Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Vad gör vi med bilder i vårt bildarkiv som vi inte har samtycke för?

Fråga

Om vi inte kan visa på ett samtycke kopplat till gamla bilder i vårt digitala bildarkiv, vad kan vi göra? Kan vi radera dessa eller behöver vi förhålla oss till annan arkivering?

Svar

Detta är en komplex fråga. Kan du inte inhämta samtycke för publicering efter den 25/5 2018 så måste man hitta en annan laglig grund eller så måste du gallra. När man som myndighet raderar bilder i ett bildarkiv, så är det gallring enligt arkivlagen och du måste ha stöd i gallringsbeslutet i din verksamhet för att få gallra. Det är inte säkert att bilderna måste gallras. Däremot kan det vara stopp att använda bilden i publiceringar på webben efter den 25/5 om det inte finns samtycke. Frågan är komplex och det är svårt att ge ett fullödigt uttömmande svar men hoppas detta svar kan ge en viss vägledning.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR