Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

När måste vi ta bort kampanjfilmer från webben?

Fråga

Filmer som ingått i en kampanj, måste vi ta bort dem från vår webb när kampanjen är slut om det står till exempel förnamn eller är bilder på personer? Utifrån att man inte ska spara personuppgifter längre än nödvändigt.

Svar

Ja, om samtycket bara täcker att filmen ska vara ute på webbplatsen så länge som kampanjen pågår. Däremot kan ni ha rätt att spara filmen i ert arkiv i kommunen. Filmen får ses som en allmän handling och kan gallras med stöd av arkivlagen och ett gallringsbeslut i verksamheten, det vill säga den kan inte raderas enbart med stöd av dataskyddsförordningens regler.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR