Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Någon vill bli raderad – hur gör jag?

Eftersom du jobbar inom offentlig verksamhet gäller inte alltid raderingsprincipen och det räcker att du följer dessa steg:

  1. Läs igenom din organisation riktlinjer kring radering. Riktlinjerna bör stå exempelvis på webben annars fråga din chef.
  2. Lämna in önskemålet till samordnaren/koordinatorn, förslagsvis genom att fylla i en digital blankett.
  3. Samordnaren/koordinatorn tar emot önskemål, följer upp och återkopplar till medborgaren samt återkommer till dig om du ska radera uppgiften.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset