Publicerad 5 februari 2021

Uppdaterad arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder

SKR:s tidigare skrifter om arbetsordning för fullmäktige respektive reglemente för styrelse och nämnder har nu uppdaterats.

Arbetsordning för fullmäktige (PDF) Pdf, 917 kB.

Reglemente för styrelse och nämnder

Båda dokumenten bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Arbetsordningen och reglementet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Om du vid läsning ser någon felaktighet eller brist är du välkommen att höra av dig.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset