Publicerad 10 mars 2021

Kommuners rätt att meddela förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har regeringen gett kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. SKR har samlat information om hur kommunala beslut om föreskrifter kan hanteras och hur föreskrifter kan utformas.

Den 11 mars träder en ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. Den ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser där trängsel riskerar att uppstå. Det kan till exempel handla om parker eller badplatser.

SKR har granskat ändringen och har besvarat ett antal vanligt förekommande frågor om den förordningsändringen, bland annat om vilka kriterier som måste tas i beaktande när en föreskrift tas fram, vilka platser ett vistelseförbud kan omfatta och hur en föreskrift kan utformas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset