Publicerad 3 mars 2023

Vad får man dela om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende (hvb)

Om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende (hvb) - vad kan och ska kommunen göra? I promemorian förklaras i vilka situationer uppgifter om barn som bor på hvb-hem kan delas. Där beskrivs också hur man kan hantera information om företag som driver hvb-hem för att undvika att oseriösa aktörer anlitas.

Om brottslighet upptäcks på ett hem för vård och boende (hvb), vad ska kommunen göra? I promemorian beskrivs kortfattat vilka sekretessregler som gäller för uppgifter om barn på hvb-hem och hur uppgifter ändå kan delas i vissa fall.

Vidare ges tips om vilka åtgärder man kan vidta innan man sluter avtal med ett hvb-hem och var man kan leta efter information om oseriösa företag som driver hvb-hem. En kort information ges om vilka regler som gäller för upphandling och leverantörskontroll inför en upphandling och också om rapportering under pågående avtalsperiod till upphandlande part vid ramavtal och till tillsynsmyndigheter

Sammanställd information från SKR (PDF) Pdf, 147 kB.

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.