Publicerad 16 juli 2018

Placering av ensamkommande barn i annan kommun

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn har, från den 1 juni 2018, begränsade möjligheter att placera barnet i en annan kommun.

Anvisningskommunen får placera barnet i en annan kommun om kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, placeringen sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL i fråga om barn med motsvarande vårdbehov eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets vårdbehov.

SKR får mycket frågor om hur reglerna ska tolkas och tillämpas. Vi har därför skrivit en promemoria med vanliga frågor och svar om reglernas innebörd samt om vissa konsekvenser av att barnet placeras i en annan kommun.

Vi har dessutom skrivit ett underlag för överenskommelser mellan kommuner som innehåller förslag på vissa punkter som vi bedömer bör ingå i en överenskommelse. Det står dock landets kommuner fritt att utarbeta överenskommelser av en annan karaktär eller av ett mer eller mindre omfattande slag.

PM - Placering av ensamkommande barn i en annan kommun (PDF) Pdf, 128 kB.

Underlag för överenskommelse mellan kommuner (Word) Word, 22 kB.

Underlag för överenskommelse mellan kommuner (PDF) Pdf, 422 kB.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset