Publicerad 9 februari 2017

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn

Migrationsverket kan i vissa fall göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandes ålder i asylprocessen.

Promemorian Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn (PDF) Pdf, 158 kB.

Åldersbedömningen har betydelse i flera avseenden. Kommunerna är ansvariga för boende och annat stöd till ensamkommande barn under 18 år och har att förordna en god man för ensamkommande barn. Om personen ifråga är över 18 år gäller här andra regler.

Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet och ålder. Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder.

SKR har i en skrivelse till regeringen begärt att författningsändringar görs för att säkerställa att skola, socialtjänst och överförmyndare får ta del av uppgifter från Migrationsverket i samband med att en asylsökande ungdom bedöms vara över 18 år. SKR har även efterfrågat förtydligande i förordning för att tillförsäkra kommunen ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen i dessa situationer.

Hemställan om författningsändring angående underrättelse- och uppgiftsskyldighet till kommunala verksamheter vid ändrad ålder samt frågor om statlig ersättning (PDF) Pdf, 4 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset