Publicerad 19 april 2021

Socialrätt, LSS och assistansersättning

Här finns yttranden till domstolar, remissvar, information om nya cirkulär och skrifter som är av intresse för kommuner och regioner. Information ges också om angränsande områden såsom färdtjänst, mottagandet av bland annat asylsökande och assistansersättningen.

Ämnen inom socialrätt, LSS och assistansersättning

Informationsansvarig

  • Ellinor Englund
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR