Publicerad 4 juli 2016

Vem bestämmer var barnet ska gå i skolan?

Vid höstterminens start återkommer frågor om vårdnadshavares rätt att välja förskola, förskoleklass och skola för sitt barn och rätt till skolskjuts från olika adresser.

Val av skola

Båda vårdnadshavare ska vara ense om var ett barn ska gå i skolan respektive förskoleklass.

När det gäller förskola räcker det med att en vårdnadshavare ansöker om plats. Kommunen ska dock höra efter hur båda vårdnadshavare ställer sig till ansökan om plats. Trots att den ene vårdnadshavaren motsätter sig att barnet ska gå i förskolan, kan kommunen ändå besluta att ta emot barnet om den vårdnadshavare som har ansökt har rätt till plats.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom samma kommun, lika mycket och i ett fast arrangemang, ska rätten till skolskjuts prövas från bägge adresserna. Detta gäller om eleven går i den skola som kommunen har placerat eleven i.

Om vårdnadshavare bor i olika kommuner prövas rätten till skolskjuts endast från adressen i elevens hemkommun.

Cirkulär 2003/0238: Skolskjuts vid växelvis boende

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.