Publicerad 27 juni 2014

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt ansvar - betalningsansvar - för viss hälso- och sjukvård som utförs av regionen eller av en enskild vårdgivare anlitad av regionen.

SKR har gett ut ett cirkulär till stöd vid tillämpning av betalningsansvarslagen.

Cirkulär 12:2: Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset