Publicerad 27 juni 2014

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Samtidigt trädde även förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, cirkulär 13:37

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset