Publicerad 22 november 2021

Vilka överväganden måste nämnden göra inför beslut om delegering av ärenden?

Inför nämndens beslut om delegering är det en rad överväganden som behöver göras. Dessa överväganden är dels av praktisk och dels av juridisk natur och båda perspektiven behöver beaktas när nämnden utformar beslutet om delegering. En dialog mellan förtroendevalda och förvaltning som beaktar de rent juridiska förutsättningarna och begränsningarna för delegering är en god start på ett sådant arbete. Avsikten är att detta underlag ska vara till nytta i diskussionen.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR