Publicerad 22 november 2021

Vad gäller för beslut som inte ska anmälas till nämnden och särskild protokollföring av vissa sådana beslut?

Beslut i de ärenden/ärendegrupper som fattas med stöd av delegation och som anges i särskild förteckning ska inte anmälas till nämnden. Några sådana beslut har inte föreslagits här. Sådana beslut ska, på delegatens ansvar, protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 13 kap. KL (laglighetsprövning 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.