Publicerad 22 november 2021

Vad gäller för beslut som inte ska anmälas till nämnden och särskild protokollföring av vissa sådana beslut?

Beslut i de ärenden/ärendegrupper som fattas med stöd av delegation och som anges i särskild förteckning ska inte anmälas till nämnden. Några sådana beslut har inte föreslagits här. Sådana beslut ska, på delegatens ansvar, protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 13 kap. KL (laglighetsprövning 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR