Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Kan man med modellavtal avtala bort rätten att bli glömd?

Rätten att bli glömd innehåller så många undantag för myndigheter att man kan säga att den inte gäller myndigheter generellt. Avtalen i sig behöver inte vara begränsade till x antal år. Däremot gäller alltid som princip i GDPR att uppgifterna inte ska sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som gäller när uppgifterna samlas in.

När en personuppgiftsansvarig samlar in uppgifter direkt från den registrerade så skall denne alltid informera om behandlingen enligt artikel 13. B la ska det anges ”den period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period".

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.