Publicerad 24 juni 2021
Frågor och svar

Vad gör vi med gamla uppgifter som redan har spridits?

Fråga

Vad händer med uppgifter som redan finns och spridits i fysisk form, till exempel gamla bilder, gamla medborgar- och personaltidningar? Eller som publicerats av oss i sociala medier och sedan spridits av andra?

Svar

Man får normalt spara sådana uppgifter eftersom det är en inkommen handling. Däremot är det inte säkert att uppgifterna får ligga kvar på det sociala mediet. Om det till exempel är en sekretessbelagd uppgift så måste den tas bort från kommunens sociala mediesida ( till exempel Facebook). Om den ska raderas totalt eller ej beror på hur kommunens gallringsregler med stöd av arkivlagen ser ut. Det beror också på vilken relevans uppgiften har för kommunens verksamhet.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.