Publicerad 22 december 2021

SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2022. Jämfört med den preliminära beräkningen från september får 260 kommuner en försämring av utfallet med upp till 176 kronor per invånare. Alla regioner utom två får ett försämrat utfall.

Förändringarna beror på den årliga uppdateringen av beräkningarna av befolkningsförändringar, samt en uppdatering av underlaget för tätortsbefolkningen, som görs vart femte år.

Utfallen i de olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader, SCB

Hos SCB finns även utfallen för tidigare år tillgängliga.

Läs mer i cirkulär 21:51 (kommuner) och EkonomiNytt 15/2021 (regioner).

Cirkulär 21:51 (kommuner)

EkonomiNytt 15/2021 (regioner)

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR