Publicerad 21 december 2020

SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2021. Jämfört med den preliminära beräkningen från oktober får 258 kommuner en försämring av utfallet med 11 kronor per invånare, och alla regioner utom en ett försämrat utfall med 1 krona per invånare.

Utfallen i de olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader, SCB

Hos SCB finns även utfallen för tidigare år tillgängliga.

Läs mer i cirkulär 20:59 (kommuner) och EkonomiNytt 13/2020 (regioner).

Cirkulär 20:59 (kommuner)

EkonomiNytt 13/2020 (regioner)

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset