Publicerad 12 juni 2020

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

I cirkulär 20:28 presenterar vi revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSS-utjämning 2021, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med föregående prognos (cirkulär 20:20) har följande komponenter uppdaterats med utfall:

  • hela modellen för vuxenutbildning
  • andel lågutbildade 20–40-åringar (i modellen för individ- och familjeomsorg)
  • socioekonomiskt index i modellen för förskola

Kvar att uppdatera inför utfall i kostnadsutjämningen 2021 är:

  • eftersläpningsbidraget (i modellen för verksamhetsövergripande kostnader)
  • de faktiska nettokostnaderna

Cirkulär 20:28

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset