Publicerad 21 juni 2021

RIPS – Aktuella riktlinjer

Den årliga översynen och senaste version av RIPS presenteras på denna sida.

Resultatet av 2021 års översyn kan sammanfattas så här:

  • Nytt livslängdsantagande har beslutats, som bygger på sektorns eget bestånd skattad med ekonomisk dödlighet. Statistik visar på ökade livslängder, vilket leder till ökad pensionsskuld.
  • RIPS-räntan oförändrad, 1 procent.

Hela översynen finns sammanfattad här:

Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 21:27 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2021 (regioner)

Det aktuella riktlinjerna finns här:

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021), Webbutik

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset