Publicerad 21 juni 2021

RIPS – Aktuella riktlinjer

Den årliga översynen och senaste version av RIPS presenteras på denna sida.

Resultatet av 2021 års översyn kan sammanfattas så här:

  • Nytt livslängdsantagande har beslutats, som bygger på sektorns eget bestånd skattad med ekonomisk dödlighet. Statistik visar på ökade livslängder, vilket leder till ökad pensionsskuld.
  • RIPS-räntan oförändrad, 1 procent.

Hela översynen finns sammanfattad här:

Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 21:27 (kommuner)

EkonomiNytt 08/2021 (regioner)

Det aktuella riktlinjerna finns här:

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021), Webbutik

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset