Publicerad 29 mars 2021

RIPS – Aktuella riktlinjer

Den årliga översynen och senaste version av RIPS presenteras på denna sida.

Resultatet av 2020 års översyn kan sammanfattas så här:

  • RIPS-räntan hålls oförändrad
  • Statistik visar på ökade livslängder
  • Högre kostnader på grund av ändringar i äldre pensionsavtal
  • Personalomsättningen bland brandmän högre än tidigare antaganden

Hela översynen finns sammanfattad här:

Smärre justeringar i RIPS

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 20:29 (kommuner)

EkonomiNytt 06/2020 (regioner)

Det aktuella riktlinjerna finns här:

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, version 2020, Webbutik

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset