Publicerad 22 juni 2021

Redovisning av pensionskostnader

Det är lagen om kommunal bokföring och redovisning som styr hur pensionskostnader ska redovisas. Till lagen finns rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. På SKR finns experter som erbjuder rådgivning inom området.

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i lagen om kommunal bokföring och redovisning:

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, Riksdagen

Lagen kompletteras av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som är sektorns normgivande organ för redovisning:

Rådet för kommunal redovisning

Här finns SKR:s samlade information om bokföring och redovisning:

Bokföring och redovisning

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset