Publicerad 23 april 2021

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat i enlighet med RIPS-kommitténs förslag att nya parametrar över livslängden ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner.

Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner.

Mer information samt KPA:s och SKR:s rapporter finns tillgängliga i cirkulär (kommuner) och EkonomiNytt (regioner):

Cirkulär 21:19 – Nytt livslängdsantagande i RIPS

EkonomiNytt 06/2021 – Nytt livslängdsantagande i RIPS

Högre livslängd i kommunsektorn

Det nya antagandet bygger på data för kommunsektorns egna anställdas dödlighet och inkomster. Vid skattningen av dödlighetsparametrar har också en annan metod tillämpats, så kallad ekonomisk dödlighet, vilken beaktar skillnader i dödlighet för anställda i olika inkomstskikt.

Bakgrunden är undersökningar av KPA och Skandikon som visat att livslängden är högre för kommunanställda (och före detta anställda) jämfört med vad som legat i det tidigare antagandet, särskilt när det gäller män och särskilt när det gäller högavlönade.

Det tidigare antagandet i RIPS har tillämpats sedan 2007 och bygger på de så kallade tryggandegrunderna, som anvisas av Finansinspektionen. Bakom dessa grunder ligger beräkningar av Svensk Försäkring, som omfattar försäkrade på den svenska livsförsäkringsmarknaden. I dessa beräkningar har inte heller beaktats att dödligheten skiljer sig för personer med olika inkomstnivå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR