Publicerad 25 februari 2021

Statsbidrag utbetalda av Kammarkollegiet

Vissa av de statsbidrag som regeringen beslutar om betalas ut av Kammarkollegiet. På Kammarkollegiets webbplats finns nu särskilda informationssidor om bidrag till kommuner och regioner.

Regeringen beslutar ibland att Kammarkollegiet ska administrera utbetalning och återrapportering för vissa bidrag till kommuner, regioner och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

På Kammarkollegiets webbplats finns nu informationssidor som beskriver bidrag som kräver rekvisition och återrapportering. Informationen omfattar både bidrag som beslutats av regeringen och ersättningar inom ramen för överenskommelser mellan SKR och regeringen. Informationen uppdateras fortlöpande i takt med att beslut fattas.

Statsbidrag till kommuner 2021, Kammarkollegiet

Statsbidrag till regioner och RSS, Kammarkollegiet

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset