Publicerad 4 mars 2021

Statsbidraget på 4 miljarder att söka för vård och omsorg av äldre personer

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer går nu att söka hos Socialstyrelsen. Det går att söka fram till den 1 november.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidraget på 4 miljarder kronor till landets alla kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Statsbidraget går att rekvirera via Socialstyrelsens webbplats fram till den 1 november. Kommunen rekvirerar både för verksamhet i egen regi och för de eventuella privata utförare som har verksamhet i kommunen.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset