Publicerad 16 april 2021

Sammanfattning av vårpropositionen 2021

SKR har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna.

Sammanfattning av vårpropositionen för kommuner och regioner

Kommunerna

 • 350 miljoner extra till skolan under 2021.
 • Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021.
 • 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning.
 • 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med so-cioekonomisk svag bakgrund år 2021.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 21:17

Regionerna

 • 1,65 miljarder till testning och smittspårning under 2021.
 • 2 miljarder till regionerna för uppskjuten vård år 2021.
 • Ökade medel för att täcka vaccineringskostnaderna med 1,7 miljarder för år 2021.
 • 1 miljard i utökad ersättning till kollektivtrafiken 2021.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 05/2021

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR