Publicerad 16 april 2021

Sammanfattning av vårpropositionen 2021

SKR har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna.

Sammanfattning av vårpropositionen för kommuner och regioner

Kommunerna

  • 350 miljoner extra till skolan under 2021.
  • Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021.
  • 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning.
  • 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med so-cioekonomisk svag bakgrund år 2021.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 21:17

Regionerna

  • 1,65 miljarder till testning och smittspårning under 2021.
  • 2 miljarder till regionerna för uppskjuten vård år 2021.
  • Ökade medel för att täcka vaccineringskostnaderna med 1,7 miljarder för år 2021.
  • 1 miljard i utökad ersättning till kollektivtrafiken 2021.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 05/2021

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset