Publicerad 22 september 2020

Sammanfattning av 2021 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och regioner sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Den 21 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2021 (2020/21:1) och Höständringsbudgeten för 2020 (2020/21:2). Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.

Några av satsningarna för kommunerna

  • Ytterligare 7 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner för 2021.
  • Ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 4 miljarder kronor införs.
  • Omsorgslyftet inom äldreomsorgen utökas till 1,7 miljarder kronor.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 20:37

Och några satsningar för regionerna

  • Ytterligare 3 miljarder kronor satsas på generella medel till regioner för 2021.
  • Anslaget för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar från 5 miljarder kronor till 10 miljarder i höständringsbudgeten. Ingen ersättning aviseras för 2021.
  • 2 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021. En sänkning med 4,8 miljarder jämfört med 2020.
  • Stärkt förlossningsvård med 0,5 miljarder kronor 2021–2022.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 08/2020

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset