Publicerad 19 december 2022

Redovisningsfrågor 2022 och 2023

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2022 och inför redovisningen under år 2023 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

All information finns samlad i cirkulär 22:56 (kommuner) och EkonomiNytt 13/2022 (regioner). De innehåller:

 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Statsbidrag
 • Elprisstöd
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Kommun-Bas och Region-Bas
 • Personalomkostnadspålägg 2023
 • Internränta
 • SCB:s Räkenskapssammandrag 2022
 • RUR – Resultatutjämningsreserv
 • Ny standard för kommunal räkenskapsrevision

Cirkulär 22:56 (kommuner)

EkonomiNytt 13/2022 (regioner)

Informationsansvarig

 • Fredrik Holst
  Sektionschef
 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.