Publicerad 3 augusti 2022

Redovisning av tillfälligt stöd ”Ökade kostnader för finansiering”

Ett statsbidrag som ingår i vårändringsbudgeten har betalats ut av Skatteverket. Det bör klaccificeras som ett generellt bidrag och intäktsföras på innevarande år.

Stödet har betalats ut av Skatteverket

I samband med avräkningen av skattemedel för juli månad har Skatteverket betalat ut ett bidrag till samtliga kommuner och regioner avseende ”tillfälligt stöd på grund av ökade kostnader för finansiering”.

Beslut om bidraget togs i samband med vårändringsbudgeten och mer information finns i det regleringsbrev som regeringen gav Skatteverket 2022-06-30 och som finns på ESV:s webbplats:

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 inom utgiftsområde 25

Av bilagan till regleringsbrevet framgår belopp för respektive kommun/region.

Redovisningen av det tillfälliga stödet

Bidraget bör klassificeras med stöd av RKR R2 Intäkter. Eftersom det inte finns några villkor kopplade till bidraget (inget återbetalningskrav) bör det klassificeras som ett generellt bidrag i externredovisningen och intäktsföras på år 2022.

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.