Publicerad 22 december 2021

Kommunalskatteförändringar 2022

Förhållandevis många skattesänkningar bland kommunerna och inga i regionerna gör att medelskattesatsen minskar med 3 öre inför 2022. 28 kommuner sänker skattesatsen, medan 5 kommuner höjer. Även förra året var det fler kommuner som sänkte än som höjde skatten. En sådan stor övervikt av antalet skattesänkare har det dock inte varit sedan 2004

Inga skatteförändringar i regionerna

Inga regioner ändrar skattesatsen inför 2022, och medelskattesatsen är oförändrad på 11,56. Det görs heller inga skatteväxlingar 2022.

Kommunernas skatteförändringar

28 kommuner sänker skattesatsen och 5 kommuner höjer den inför 2022. Sammantaget minskar medelskattesatsen i kommunerna med 3 öre, till 20,67. Den sammantagna medelskattesatsen blir därmed 32,24.

Kommunalskatterna redovisas hos SCB:

Kommunalskatterna

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR