Publicerad 21 januari 2021

Fel i Skatteverkets slutavräkning 2019

I januari månads utbetalning av skatteintäkter och utjämning har den kollektiva slutavräkningen för 2019 års kommunalskatter baserats på fel invånarantal. Rättelse kommer att göras i samband med aprilutbetalningen.

I januari månads utbetalning av skatteintäkter och utjämning har den kollektiva slutavräkningen för 2019 års kommunalskatter baserats på fel invånarantal. På Skatteverkets webb finns nu en reviderad version av slutavräkningen:

Kollektiv slutavräkning av skattemedel – kommuner och regioner, Skatteverket

Den reviderade versionen stämmer med våra beräkningar i decemberuppdateringen, så när som på att vi anger avrundade belopp i kronor per invånare (–674 kr i kommunerna och –341 kronor i regionerna) medan Skatteverket räknar med exakta belopp.

Rättelse kommer att göras i samband med utbetalningen i april.

Felet i Skatteverkets slutavräkning påverkar inte den uppbokning av slutavräkningen för 2019 års kommunalskatter som görs i bokslutet 2020 på annat sätt än att den likvidmässiga avräkningen försenas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset