Publicerad 15 december 2020

MakroNytt 4/2020: Paus i återhämtningen

En markant stegring av smittspridningen i Sverige och globalt har den senaste månaden sänkt konjunkturutsikterna på den korta sikten. Samtidigt stärks utsikterna längre fram av den senaste tidens hoppingivande besked om vaccin mot covid-19.

Vi höjer vår BNP-prognos något för 2021, dock inte lika mycket som prognosen för 2020. BNP-tillväxten nästa år bedöms därmed bli lägre än i föregående prognos: uppgången 2021 blir alltså inte lika stark. Delar av denna förväntade återhämtning har skett redan i år; alltså blev 2020 inte fullt lika svagt som tidigare befarat.

MakroNytt 4/2020: Paus i återhämtningen (PDF) Pdf, 288 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset