Publicerad 15 december 2020

MakroNytt 4/2020: Paus i återhämtningen

En markant stegring av smittspridningen i Sverige och globalt har den senaste månaden sänkt konjunkturutsikterna på den korta sikten. Samtidigt stärks utsikterna längre fram av den senaste tidens hoppingivande besked om vaccin mot covid-19.

Vi höjer vår BNP-prognos något för 2021, dock inte lika mycket som prognosen för 2020. BNP-tillväxten nästa år bedöms därmed bli lägre än i föregående prognos: uppgången 2021 blir alltså inte lika stark. Delar av denna förväntade återhämtning har skett redan i år; alltså blev 2020 inte fullt lika svagt som tidigare befarat.

MakroNytt 4/2020: Paus i återhämtningen (PDF) Pdf, 288 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR