Publicerad 16 december 2021

MakroNytt 3/2021 : Ökade inflationsrisker påverkar återhämtningen

BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker med ökande inflation (främst i USA) så har smittspridningen tagit fart igen. Den nya omikronvarianten verkar vara mer smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket ännu inte medfört samma tryck på sjukvården.

I takt med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår i Sverige. Speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaks mot tjänstebranscherna.

SKR bedömer att Sveriges BNP ökar med 4,6 procent i år och 3,3 procent 2022 samtidigt som arbetslösheten långsamt börjar falla tillbaka. Även skatteunderlaget ökar kraftigt i år och nästa år (underliggande). Inflationen faller tillbaks under 2022, efter ha drivits upp i år av höga energipriser.

MakroNytt 3/2021: Ökade inflationsrisker påverkar återhämtningen (PDF) Pdf, 786 kB.

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.