Publicerad 24 augusti 2020

MakroNytt 3/2020: Oviss kraft i återhämtningen

Redan före sommaren stod det klart att det 2:a kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i föregående skatteunderlagsprognos. Utsikterna för BNP och sysselsättning hela 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras.

Samtidigt som vi skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad vi beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19.

MakroNytt 3/2020: Oviss kraft i återhämtningen (PDF) Pdf, 89 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR