Publicerad 20 december 2019

MakroNytt 3/2019: Hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt 2020

Här presenteras en uppdatering av vår konjunkturprognos samt den medelfristiga kalkyl som löpande ges för samhällsekonomin. En uppdaterad bild kring förutsättningarna för 2020 ges, liksom en tidig summering över 2019. Totalt sett ligger den nya prognosen nära den föregående.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR