Publicerad 20 december 2019

MakroNytt 3/2019: Hög sannolikhet för låg BNP-tillväxt 2020

Här presenteras en uppdatering av vår konjunkturprognos samt den medelfristiga kalkyl som löpande ges för samhällsekonomin. En uppdaterad bild kring förutsättningarna för 2020 ges, liksom en tidig summering över 2019. Totalt sett ligger den nya prognosen nära den föregående.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset