Publicerad 26 augusti 2021

MakroNytt 2/2021: Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat

Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än vad vi tidigare räknade med. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget.

Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den senaste tidens ökade smittspridning utgör dock en risk, framförallt för vår omvärld på kort sikt.

Vi räknar med att BNP-uppgången under det andra halvåret i år ska drivas av ett starkt inhemskt efterfrågelyft. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer alltmer att gynna arbetsmarknaden.

Tillsammans med ett högt arbetskraftsdeltagande kommande år innebär dock en utdragen återhämtningen för sysselsättningen att arbetslösheten inte förväntas vända ner till nivåerna före pandemin.

MakroNytt 2/2021: Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat (PDF) Pdf, 334 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR