Publicerad 20 mars 2020

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin.

I väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar, kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset (PDF) Pdf, 21 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR