Publicerad 20 mars 2020

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin.

I väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar, kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset (PDF) Pdf, 21 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset