Publicerad 22 augusti 2019

MakroNytt 2/2019: Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren

Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: vår bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har därmed bekräftats.

Sysselsättningen är ännu hög men vi ser tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur.

I nuläget gör vi endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. Vi förväntar oss dessa år låg BNP-tillväxt samt en period av vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

MakroNytt 2/2019: Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren (PDF) Pdf, 308 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR