Publicerad 18 februari 2021

MakroNytt 1/2021: Starkare ljus i tunneln

SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att avslutningen på 2020 inte blev så svag som beräknades i föregående prognos.

Även prognosen för det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den uppreviderade makrobilden som nytillkommen information talar för en större ökning av löneinkomsterna dessa år.

Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra.

MakroNytt 1/2021: Starkare ljus i tunneln (PDF) Pdf, 804 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR