Publicerad 13 februari 2020

MakroNytt 1/2020: Svensk konjunktur fortsätter att försvagas i år

I årets första MakroNytt går vi igenom makroutsikterna för 2020, denna gång med tydlig fokus på omvärldsförhållanden. Konjunkturutsikterna för världsekonomin kan inte beskrivas som särdeles goda och SKR:s prognos antar låg global BNP-tillväxt i år.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR