Publicerad 13 februari 2020

MakroNytt 1/2020: Svensk konjunktur fortsätter att försvagas i år

I årets första MakroNytt går vi igenom makroutsikterna för 2020, denna gång med tydlig fokus på omvärldsförhållanden. Konjunkturutsikterna för världsekonomin kan inte beskrivas som särdeles goda och SKR:s prognos antar låg global BNP-tillväxt i år.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset